Rennäring och samisk kultur

Välkommen till oss i Ruvhten sijte. Sveriges näst sydligaste sameby belägen i  ”härliga Härjedalen”. Kanske inte alltid så härlig med tanke på att vår rätt till renbete ifrågasätts och rennäringen ofta anses vara i vägen för ekonomisk tillväxt och utveckling av andra konkurrerande verksamheter.

Men vi har funnits här, längre än någon annan, och kommer alltid att finnas här. Rennäring och samisk kultur är en viktig del av den samlade Härjedalsbilden och vi vill bidra med en långsiktig hållbar näringsverksamhet som berikar varumärket Härjedalen.